Theaterproductie Dalfsen

Stichting Kideo ontwikkelt integratieprojecten voor kinderen die wonen in Dalfsen. Daarbij werken en spelen kinderen van nieuwkomers (voormalige vluchtelingen) in Dalfsen voor langere tijd samen met kinderen die geboren of getogen zijn in Dalfsen. Tijdens dit project werd een volledige theaterproductie gemaakt door de kinderen. De kinderen gingen aan de slag onder leiding van een theater docente. Onder leiding van Saskia maakte de kinderen ook zelf het decor. Na een half jaar werd de productie onder grote belangstelling opgevoerd in het Theater van Dalfsen.


Categories: ,