Speciaal Verbeeld/LKCA

Onderzoekers Theisje van Dorsten (RUG) en Zoë Zernitz (LKCA) hebben een jaar lang onderzoek gedaan naar verbeelding bij kinderen met speciale leerbehoeften. Voor dit onderzoek zijn de lessen van Saskia aan twee klassen (SO) een jaar lang gevolgd. Het doel van het onderzoek was om meer bekendheid te krijgen over hoe je verbeeldingskracht kunt herkennen en stimuleren bij kinderen met speciale onderwijsbehoeftes.

Uit het onderzoek Speciaal Verbeeld gebleken dat kunstonderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van het beeldend vermogen van leerlingen. Een jaar lang zijn lessen beeldende vorming en drama verzorgd voor leerlingen van vier schoolklassen waarbij de nieuwste inzichten en theoretische kennis over het beeldend vermogen zijn getoetst. Daardoor ontwikkelden leerlingen meer mogelijkheden om bijvoorbeeld uit hun ‘groef’ te komen en beter vorm te geven aan hun ideeën of emoties. 

Plein C maakte een trainginsmodule voor cultuur professionals op basis van dit onderzoek:

De uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek zijn vertaald naar praktische handvatten voor het verdiepen van jouw creatieve lespraktijk in het speciaal onderwijs.

De training kun je beschouwen als een aanvulling op de training ‘Voor de klas in het speciaal onderwijs’ van Plein C. Saskia geeft als gastdocent een deel van deze module.

https://www.pleinc.nl/evenement/speciaal-verbeeld/


Categories: