CMK traject

Samen met Museum de Fundatie en de Jenaplanschool Cazemier in Dalfsen ontwikkelt Saskia een doorlopende leerlijn kunst en cultuuronderwijs. Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt door Rijnbrink. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met het Jenaplan-onderwijs, en speciaal gekeken naar een goede borging binnen de school.

Belangrijk onderdeel van dit traject zijn de drie bezoeken die ieder kind op deze school zal brengen aan museum de Fundatie. Saskia traint het docenten team en heeft kunstlessen geschreven rondom en tijdens het museumbezoek voor iedere groep in school.


Categories: